Organisatie

Bestuur:

Voorzitter Erwin Heijnen er.heijnen@gmail.com 06 50747475
Penningmeester John Boonstra johnboonstra@ziggo.nl 0594-597391
Secretaris Alex Westers secretariaat@ttvrotak.nl 0594-857911

Functies:

Wedstrijdsecretaris Erwin Heijnen er.heijnen@gmail.com 06 50747475
Ledenadministratie John Boonstra johnboonstra@ziggo.nl 0594 514484

Commissies:

Publiciteitscommissie Jan Dijkstra (websitebeheerder)
Activiteitencommissie Lex Bruijn
Erwin Heijnen
Materiaalcommissie Tabe Hogewerf
Sponsorcommissie John Boonstra